Jihad – ett missförstått begrepp i Islam

Jihad – ett missförstått begrepp i Islam

 

 

ett uttalande av sheikh Muhammad Hisham Kabbani, Ordförande i ISCA, USA, och shaikh Seraj Hendricks, huvudmufti i Kapstaden, Sydafrika.

En del samtida ”islamiska” grupper har omformat Jihad till något som mest liknar det marxisitiska eller socialistiska begreppet klasskamp, vars mål att störta statens auktoritet. I den ofta intensivt materialstiska miljö, som präglar dagens politiska och revolutionära ideologier, oundgängligen reducerar islam till en uteslutande social filosofi. Detta inskränkta synsätt mynnar i ett djupt missförstånd av islams egentliga funktion, vilken är att vända människans ”ansikte” bort från världens disharmoni och illusion till lugnet och stillheten av Gudsmedveten vision. Det inre jihad som vi antydde i början av denna framstälning, har en nyckelroll i det sammanhanget.

 

Läs hela uttalandet på engelska här.