Om mat

Om mat

 

[Fritt översatt ur Ibn ’Ammads ’Adab al-akl]

 

Att äta kan vara obligatoriskt, rekommenderat, tillåtet, omoraliskt (makruh) eller förbjudet.

1. Obligatoriskt

Att äta så mycket som krävs för att upprätthålla livet. Och att utöver detta äta så mycket som behövs för att utföra de fem obligatoriska bönerna stående. På samma sätt förhåller det sig med fastan under Ramadan, d.v.s. man måste äta så mycket att man orkar fullfölja fastan under Ramadan.

 

2. Rekommenderat

Att utöver ovannämnda äta så mycket att man orkar be även sunna bönerna. Att äta så mycket så att man orkar arbeta, och detta är den av lagen föreskrivna mättnaden. Profeten, frid och välsignelser med honom, sade:

”För Adams son är några tuggor som håller honom uppe tillräckligt. Om han måste [äta mer], är en tredjedel för mat, en tredjedel för dryck och en tredjedel för luft [tillåtet].” (at-Tirmidhi)

 

3. Tillåtet

Att äta så mycket mat som fyller en tredjedel av magen.

 

4. Omoraliskt (makruh)

Att äta utöver den tillåtna mängden. Detta är omoraliskt och leder till för mycket sömn och slöhet. Luqman, frid vare med honom, sade till sin son:

”Käre son! Om du fyller din mage bedövas tanken, vishetens röst förstummas, och lemmarna förmår inte utföra lydnadshandlingar.

En vis man sade: ”Den som äter mycket dricker mycket. Den som dricker mycket sover mycket. Den som sover mycket går upp i vikt. Den som går upp i vikt får ett hårt hjärta och den som har ett hårt hjärta drunknar i synd.

 

5. Förbjudet

Det är förbjudet att äta sig övermätt.

 

 

[Imam al-Haddad och Abdul-Fattah Abu Ghudda ]

Visst bordsskick är absolut nödvändigt. Börja alltid med att säga: ’Bismillah’ [I Allahs namn] när du äter eller dricker och avsluta med att säga: ”al-hamdulillah alladhi at’amanâ wa saqânâ” [Lov och pris tillkommer Allah som försett oss med mat och dryck].

Ät och drick med din högra hand. En hycklare åt med vänster hand. Profeten, frid och välsignelser med honom, såg honom och rådde honom att äta med höger hand. Mannen svarade osannfärdigt: ”Jag kan inte” och Profeten, frid och välsignelser med honom, sade då: ”Så ska det bli” varpå hycklaren inte kunde höja sin högra hand igen.

Följeslagarna följde Profetens exempel, frid och välsignelser med honom, och betonade vikten av att äta med höger hand. När Umar var khalif såg han en man äta med vänster hand och rådde honom att istället äta med höger hand. Mannen svarade: ”Den högra handen är upptagen” Umar upprepade uppmaningen och mannen upprepade sitt svar. Umar frågade honom då: ”Vad är den upptagen med?” Mannen svarade att den skadats i strid. Umar förebrådde sig själv för att ha försummat ett sådant handikapp och beordrade skattmästaren att förse mannen med en tjänare.

När maten serveras ska du säga: ”Allahumma bârik lanâ fî mâ razaqtanâ wa at’imnâ khayran minhu” [Allah, välsigna det Du givit oss och ge oss det som är ännu bättre än detta att äta], men om du får mjölk ska du säga: ”wa zidnâ minhu” [Och ge oss mer av det], eftersom det, genom hadither, kommit oss till del att det inte finns något bättre att dricka än mjölk.

Du bör tvätta händerna både före och efter maten. Ta små tuggor och tugga ordentligt. Sträck dig inte efter mer mat förrän du svalt det du har i munnen. Ät från fatets kanter och inte från dess mitt, eftersom baraka kommer ned till fatets mitt. Om du tappar en bit mat på golvet, bör du plocka upp den, ta bort eventuell smuts och äta upp den utan att lämna något till den onde. Slicka dina fingrar och fatet när du ätit färdigt. Ät med långfingret, pekfingret och tummen och, om du behöver, även med de andra fingrarna, när du äter ris t.ex.

Lyft handen sakta och lugnt till munnen och ät med stängd mun. Att äta på golvet är närmare sunnan, men det är inte fel att äta på ett bord. Imam Ghazali sade: ”Att äta på bord underlättar och är inte fel”

Börja inte äta före de äldre eller de som står högre i rang. Om du är den äldste, bör du inte börja äta förrän alla sitter vid bordet. När måltiden är avslutad, och händerna ska tvättas, bör man lämna företräde för de äldre och för dem med högre rang.

Ät av det som finns alldeles framför dig när du äter tillsammans med andra, utom när det gäller frukt. Undvik att titta mycket på dem som äter. Maten bör inte intas under tystnad. Att tala under måltiden anses bra. Samtala på lämpligt sätt, men tala inte med mat i munnen. Om du måste spotta eller snyta dig, ska du vända bort huvudet eller gå någon annanstans.

När du äter hemma hos andra, är det passande att tacka dem och be för deras välgång. Profeten, frid och välsignelser med honom, sade:

[Må Allah förse dem med mat och dryck som givit oss mat och dryck]

Ansträng dig inte att skaffa sovel [tilltugg till bröd] till varje måltid och klaga aldrig på maten, hur dålig den än är. Abu Hurayra, må Allah vara nöjd med honom, sade att Profeten, frid och välsignelser med honom, aldrig uttalade sig negativt om mat. Tyckte han om den åt han och om han ogillade den var han tyst.

Lägg inte upp mer mat på tallriken än du orkar äta, eftersom rester kan komma att kastas. Ta hellre två små portioner än en stor, som du inte äter upp. Profeten, frid och välsignelser med honom, gav inte sitt samtycke till att lämna mat, eftersom: ”Du inte vet vilken del av maten som välsignats”

Gör inte god och njutbar mat till ditt huvudsakliga intresse så att du blir som dem, om vilka Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, sade:

”De värsta i mitt samfund är de som äter läcker mat så att deras kroppar växer av den. Det enda de bryr sig om är olika sorters mat och kläder och de talar på ett konstlat sätt.”

Ali, må Allah vara nöjd med honom, sade:

”Den vars huvudsakliga intresse är vad som kommer ner i hans mage, är lika värdefull som det som kommer ut ur den.”

Gör ditt yttersta för att bara äta tillåten (halal) mat. Hjärtat blir upplyst på den som bara äter tillåten mat under fyrtio dagar och visdomens källsprång flödar från hans tunga. Allah hedrar honom med förmåga att avstå från denna värld, hans inre renas och hans beteende mot sin Herre fulländas. Den som äter förbjuden eller tvivelaktig mat erfar motsatsen till allt detta.

Ta dig i akt för att äta för mycket och att äta dig mätt alltför ofta – även om du äter tillåten mat – eftersom detta är början till allt ont. Av detta följer slapphet i tillbedjan, att hjärtat förhärdas, omdömet grumlas, tanken förvirras och annat ofördelaktigt. För att kunna vara måttlig bör man sluta äta medan man fortfarande känner begär efter mat, och man bör inte börja äta förrän man verkligen är hungrig. Tecknet på detta, är att man kan tänka sig att äta vilken typ av mat som helst.

Du bör läppja, inte hälla i dig, när du dricker. Drick i tre omgångar, andas inte i dryckeskärlet och drick inte från den sida av kärlet som eventuellt är sprucket. Drick inte när du står upp och inte heller direkt ur en tillbringare. Om du inte hittar något att dricka ur, kan du dricka ur handen. Säg, när du druckit färdigt: ”Al-hamdulillah alladhi ja’alahu ’adhban furâtan bi rahmatihi wa lam yaj’alhu milhan ujâjan bi dhunûbinâ” [Lov och pris tillkommer Allah, som i Sin barmhärtighet, gjort vattnet sött och rent och inte salt och bittert för våra synders skull].”