Al-Malîk

Allahs nittionio namn

Al-Malîk [swt]

Han är universums Ägare, ja, hela universums Ägare och dess oinskränkte Härskare. Allah är den Ende Härskaren över hela universum, det synliga och det osynliga, och över hela skapelsen från före begynnelsen till efter slutet. Ingenting är som Han. Han har skapat Sitt kungadöme av intet. Bara Han känner måtten på Sitt kungadöme, antalet av dess invånare och dess arméers styrka. Bara Hans vilja, Hans styre och Hans rättvisa existerar. Det som händer är det som Han vill, och det Han inte vill händer aldrig. Han behöver inte Sitt kungadöme, men Hans kungadöme är beroende av Honom. Hans styre utgår från Honom Själv och Han behöver inga hjälpmedel för att regera. Han har skapat universum som en plats för Sina skapade varelsers verksamhet och Han har skapat räkenskapens dag som en domstol.

I denna värld planteras våra handlingar, på räkenskapens dag skördas de. Var och en kommer att få (det som motsvarar) resultatet av hans handlingar. Det finns ingen annan än Allah att fly till. De tjänare som lär känna sin Herre och som upplever betydelsen av detta gudomliga namn inom sig själva, nyktrar till från den omtöcknade berusning där man räknar sin förmögenhet, sin höga rang och sitt prestigefyllda rykte som något som kommer från en själv. De som har gjort tjänst hos kungar i denna värld som om de vore gudar kommer att längta efter dessa kungars Herre. De kommer alla att veta att de inte är lämnade ensamma i detta gudomliga kungarike. Det finns en Absolut Härskare som ser en svart myra krypa på en svart sten den mörkaste av nätter, och som ser de allra hemligaste tankar och känslor som drar förbi i själar och hjärtan. Allt man är och allt man gör betraktas och upptecknas och allt ska vi stå till svars för på Domens dag.

Den som känner al-Malîk, vet, även om han själv är kung, att han på sin höjd är en fåraherde som för en kort tid har ansvar för en flock som inte är hans egen. Han kan vänta sig att bli belönad av sin Herre efter måttet av sin samvetsgrannhet, sitt hårda arbete och sin hängivenhet. Är han en dålig fåraherde som dödar och grillar lamm, dricker upp deras mjölk och låter vargar härja i flocken, blir han straffad. När hans tjänst som fåraherde upphör blir han ställd till svars. Det är bättre att ordna sina räkenskaper innan den dag kommer då de måste lämnas in.

’Abd al-Malîk är den tjänare som har getts makt och kontroll över såväl sitt eget som andras liv och handlingar i den utsträckning Gud vill och förordnar. Uttrycken för al-Malîk, universums absolute Kung i en tjänare är de mäktigaste attributen som kan ges till en människa och de som är tyngst att bära.

<-Tillbaka