Frågor och svar om tvagningen

Frågor och svar om tvagningen

 

 

När det gäller luft som kommer ut från kroppen vet ju de flesta att detta bryter wudu. Jag läste en gång att det gills om man ”känner doften eller hör ljudet” ungefär.

Hur är det med luft som kommer ifrån kvinnans privata delar, vad är reglerna gällande detta? Den har ju ingen doft och ev ljud som uppstår kan ju vara ifrån fuktigheten efter istinjah. Jag har stora problem med detta, men vet inte om det kan vara wiswas. Om det inte är det, kan man då vara ursäktad och följa de regler som gäller vid ständig brytning av wudu av andra slag?

 

Tvagningen upphävs av att något, vad det än är, kommer ut ur könsorganen eller ändtarmsöppningen. Detta innebär att tvagningen även upphävs av att luft kommer ut ur slidan. [Bushra al-Karim]

Om du har wudu, och därefter blir osäker på om luft har kommit ut anses du fortfarande ha wudu. Du har alltså wudu ända tills du är helt säker på att den upphävts. Det finns en rättslig grundregel (qa’ida fiqhiyya) som lyder: ”Visshet påverkas inte av tvivel”, och denna regel har härletts ur följande hadith. ”Om en av er känner något i magen, och är osäker på om det har kommit ut något eller inte, behöver han inte lämna moskén förrän han har hört ett ljud eller känt en lukt.” [Muslim]

Om du har wudu och hör ett ljud, men är osäker på vad det orsakats av anses du fortfarande ha wudu.


 

Ett halsband/smycke med ordet Allah på arabiska som man bär runt halsen. Krävs det att man har wudu för det? Hur gör personen om den ska på toaletten, kan den gömmas under tröjan – vilken adab gäller i den situationen?

 

Det är makruh att ta med sig något in på toaletten där Guds, änglarnas eller profeternas namn står skrivet, men man behöver inte wudu för att röra eller bära ett sådant smycke. När man går på toaletten bör man lämna sådana smycken utanför. Om man av någon anledning inte kan göra detta bör man låta det hänga innanför tröjan eller dölja det på annat sätt.

 


 

Min syster har en fråga angående om ens wudu är godkänd med akrylnaglar?

 

Ett villkor för att tvagningen ska vara giltig är att det inte får finns något som hindrar vattnet från att nå fram till huden, håret eller naglarna på de kroppsdelar man måste tvätta. [Bushra al-Karim s. 59]

Om jag förstått saken rätt är akrylnaglar en sorts porslinsnaglar, men jag har ingen aning om hur man fäster dem. Om lösnageln sätts fast på ett sätt som täcker del av eller hela nageln så att vattnet hindras från att nå in till den riktiga nageln anses wudun inte vara giltig.
Observera att det som nämnts ovan även gäller nagellack och allt annat som lägger sig som en yta på naglarna, håret eller huden och därmed hindrar vattnet att nå fram.

Detta om tvagningen. Jag vet inte om det är tillåtet för en muslimsk kvinna att använda lösnaglar överhuvudtaget.

 


 

Måste man ha wudu för att kunna ta, röra eller läsa ur den svenska koranen?

 

Översättningar som bara innehåller svensk text.

Om det bara är svensk text (ingen arabisk text alls, som Zetterstens översättning), är det tillåtet att ta i den och att läsa ur den oavsett om man är rituellt ren (har wudu) eller inte.

 

Översättningar som innehåller både arabisk och svensk text.

Om du menar Bernströms (må Allah ha barmhärtighet över honom) Koranens Budskap som innehåller både arabisk och svensk text, är det tillåtet att bära och röra den utan att vara rituellt ren, men man får inte röra den arabiska texten utan att vara rituellt ren. Detta gäller alla koranverser, oavsett om de finns i Koranen, i en dagstidning eller någon annan stans.

 

Om man får röra en bok som innehåller både arabiska koranverser och annan text utan att vara rituellt ren, avgörs av hur mycket av vardera text som finns i boken: Om bokstäverna i koranverserna till antalet, överstiger bokstäverna i den andra texten, är det förbjudet att röra den utan att vara rituellt ren, annars är det inte förbjudet. De flesta tafsirer innehåller mindre korantext än kommentarer och det är därför inte förbjudet att ta i dem utan att vara rituellt ren.

Man bör dock alltid vara rituellt ren när man läser Koranen på svenska och när man läser religiös litteratur överhuvudtaget, eftersom Allah uppmanat oss att vörda alla religiösa symboler:

De som håller Guds symboler i ära har sann gudsfruktan i sina hjärtan. (K. 22:32)

 


 

Varför behöver man inte wudu när man läser en koranöversättning t.ex. på svenska.

 

Koranen är de ord som Allah den Upphöjde lät uppenbara till vår Mästare Muhammed (salla Allahu aleyhi wa sallam) och som han förmedlade till oss precis som de uppenbarats. När man läser en svensk tolkning av Koranens budskap (såsom Muhammed Knut Bernströms utmärkta översättning), är det inte Koranen man läser och förbudet gäller därför inte.

 


 

Är det tillåtet att röra Koranen för den som inte är i ett tillstånd av rituellt renhet (den som inte har wudu)?

 

I sin bok “Al-Minhaj” skriver Imam Nawawi:

”För den som befinner sig i ett tillstånd av mindre rituell orenhet, är det förbjudet att be, gå runt Ka’ba, bära Koranen, röra dess sidor, röra dess pärm, enligt den korrekta åsikten, samt att röra den tygpåse eller den ask Koranen ligger i…”

I Zettersténs Koranöversättning står det:

Detta är sannerligen en Härlig Koran, som finnes i en väl bevarad skrift, den blott de rene får vidröra.” (K. 56: 76-78 med Zetterstèns numrering)

Denna översättning stämmer bra överens med Imam Suyutis Koranexeges. Om meningen ”den blott de rene får vidröra” skriver Imam Suyuti: Dvs. de som renat sig från den mindre och den större rituella orenheten. (Tafsir al-Jalalayn)

Abdullah ibn Abi Bakar ibn Muhammed ibn Amr ibn Hazm sade att det i den bok som Profeten, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, lät skriva till Amr ibn Hazm stod skrivet: ”Att ingen må röra Koranen utom den som är ren” (Ovan nämnda hadith är sahih bi shawahidihi och relateras av bl.a. Imam Malik i al-Muwatta)

Sheykh Abdu ’l-Wakil Durubi:

”Den åsikt som nämns i Fiqh al-sunna att det skulle vara tillåtet att röra Koranen utan att vara rituellt ren, är en avvikande åsikt som går emot alla fyra lagskolor och är inte tillåten att lära ut.” (Reliance of the Traveller s. 74).

 

Av detta framgår tydligt att det inte är tillåtet att röra Koranen om man inte är rituellt ren och att detta är den dominerande åsikten i alla fyra lagskolor.

 


 

Salam alikom Jag skulle villa fråga … Vad kan avbryta whudu, alltså som gör att du måste göra om whudu?

 

Tvagningen upphävs av:

  • att något, vad det än är, kommer ut ur könsorganen eller ändtarmsöppningen
  • att medvetandet förloras genom sömn eller av någon annan anledning. [Tvagningen upphävs däremot inte av att sova med bakdelen tätt mot marken]
  • att röra sitt eget eller någon annan människas könsorgan eller ändtarmsöppning med handflatan eller insidan av fingrarna. Detta gäller vare sig den vidrörda personen är vuxen eller barn, liksom om det är ens eget barn eller ett lik
  • att det uppstår hudkontakt mellan en vuxen man och kvinna som inte är varandras mahram*. Om det bara är naglar, hår eller tänder som kommer i kontakt med huden upphävs tvagningen inte.

 

* Ens fru/man är inte mahram och tvagningen upphävs därför av att det uppstår hudkontakt mellan man och hustru.