Ibrahim ibn Adham

Ibrahim ibn Adham

Må Guds välbehag vila över honom

 

 

Det berättas att en man bar fram tusen dinarer till Ibrahim och sade: ”Tag emot dem” Han svarade: ”Jag tar inte emot något från de fattiga” Mannen svarade: ”Jag är rik” Ibrahim sade: ”Skulle du vilja ha mer än vad du har” ”Ja” svarade mannen. Ibrahim sade då: ”Ta då ditt guld, ty du är hövding över alla fattighjon, nej inte ens fattighjon; en tiggare är du”

Han sade: Vi sökte fattigdom och fann rikedom. Andra människor sökte rikedom men fann fattigdom.

En man bar fram tusen silvermynt till honom. Ibrahim tog ej emot dem och sade: ”Hade du med denna näve silver verkligen tänkt utplåna mitt namn från de fattigas (derwishernas) register?”

Det berättas att någon en gång sade ”O samlare av rikedom!” till Ibrahim. ”Vem, jag!” svarade han: ”Jag som givit bort hela Balkh, jag som övergivit ett helt kungarike, skulle jag vara en penningsamlare!!” En dag när han satt hos barberaren kom en av hans lärjungar förbi. Ibrahim frågade: ”Har du några pengar?” Lärjungen gav honom en pung med guld. Ibrahim gav pungen till barberaren som betalning. En tiggare kom och tiggde pengar av barberaren. ”Ta emot” sade barberaren och gav tiggaren pungen med guld. ”Det är guld i pungen!” utropade Ibrahim. ”Jag vet det, penningsamlare!” ”Det är guld!” upprepade han. Barberaren svarade: ”Enfaldiga människa! Det är just därför jag ger den till honom.” Ibrahim sade: ”Aldrig ska jag förmå att se den skammen i ansiktet som jag då fick erfara. Den gången såg jag mitt egos sanna natur och just så som jag önskade få se det.”

En gång frågade de honom: ”Vems tjänare är du?” Han började darra och föll till marken. När han åter rest sig upp frågade de: ”Varför svarade du inte?” Han sade: ”Jag var rädd. Hade jag sagt ’Guds’ hade Han kanske ifrågasatt riktigheten i mitt svar och sagt: ’Vad är beviset på att du tjänat Mig som du bör?’ Hade jag svarat: ’Jag är inte Guds tjänare’ hade detta varit mer än jag någonsin skulle kunna säga.”

Det berättas att de frågade honom: ”Hur tillbringar du din tid?” Han svarade: ”Jag har fyra hästar. När jag får ett ynnestbevis från Gud, bestiger jag tacksamhetens häst och rider på den. När jag gjort en synd, bestiger jag botgöringens häst och rider på den. När en olycka eller ett lidande drabbar mig, rider jag på tålamodets häst. Och när ett lydnadsverk visar sig för mig, bestiger jag den uppriktiga noggrannhetens häst och rider på den. Vilken häst jag än bestiger, är målet detsamma; att komma Honom närmare.”

Någon sade: ”Giv mig ett råd” Han svarade: ”Minns Gud och glöm människorna.”

Till en annan man som bad om råd sade han ”Lös det bundna och bind det lösta” Mannen sade: ”Det där förstod jag inte riktigt” Ibrahim sade: ”Lös din bundna börs och bind din lösa tunga”

En man besökte Ibrahim och sade: ”O Shaykh! Jag har gjort orätt mot mig själv. Ge mig råd så att jag kan följa dem.” Han sade: ”Om du vill hålla till godo därmed så giv noga akt på sex förhållningsorder från mig. Lyder du bara dem, kan du sen göra vad du vill.

Den första: ät inte av Guds mat när du ämnar begå en synd.” Mannen sade: ”Men allt ätbart som finns i världen är Hans. Var ska jag då få min mat ifrån?” Ibrahim sade: ”Vore det rätt och bra att äta mat som tillhör Den du syndar emot?

Den andra: När du ämnar begå en synd föröva den då på ett ställe som ligger utanför Guds Kungarike.” Han sade: ”Detta är ett hårt tal. Den förhållningsordern är svårare än den första. Hela jorden, från solens uppgång till dess nedgång är Hans. Vart skall jag då gå?” Ibrahim svarade: ”Vore det rätt och bra att vara invånare i Hans rike och sedan göra uppror mot Honom?

Den tredje: När du ämnar synda mot Honom, gör det då på ett ställe där Han inte ser dig.” Han sade: ”Hur skulle det vara möjligt? Han vet alla hemligheter.” Ibrahim svarade lugnt: ”Vore det rätt och bra att äta Hans mat, bo i Hans rike och sedan begå synd där Han ser dig?

Den fjärde: ”Be dödens ängel om anstånd tills du gjort bot när han kommer till dig.” Han sade: ”Dödens ängel kommer inte att hörsamma mig” Ibrahim sade: ”Du är alltså inte stark nog att bjuda dödens ängel motstånd. Då är det bäst att du gör bot innan han kommer. Gör bot nu!

Den femte: Värj dig mot Munkar och Nakir när de kommer till dig efter döden.” Han sade: ”Det kan jag inte” Ibrahim sade: ”Förberedd då ditt svar i tid.

Den sjätte: Imorgon, på Domens dag, skall Gud befalla: ’För bort syndarna ned i Helvetet’ Säg du då: ’Jag, jag avser inte att gå!’” Mannen svarade: ”Nu får det vara nog!” Han gjorde genast bot och höll fast vid sin botgöring tills han lämnade detta liv sex år senare.