Amning

Amning

 

 

Ett spädbarn blir sin ammas ”barn” om:

(a) mjölken kommer från en kvinna som är minst nio mån-år gammal, oavsett om [mjölkproduktionen] framkallats av samlag eller på annat sätt,

(b) barnet som ammas är yngre än två mån-år,

(c) hon ammar det vid minst fem separata tillfällen (ammar hon det mindre än vid fem tillfällen får det inga följder för förhållandet mellan henne och barnet)

 

Om ovanstående villkor är uppfyllda:

(1) är det förbjudet för amman att gifta sig med barnet och dess avkomma (däremot inte med barnets bröder eller fäder),

(2) blir hon barnets ”mor” och det blir förbjudet för barnet att gifta sig med henne, hennes mödrar (eller fäder om barnet är en flicka), hennes barn (som blir som barnets syskon) och hennes bröder och systrar. (Det är dock tillåtet för barnet att gifta sig med de sistnämndas barn),

 

Om den ammande kvinnans mjölk framkallades av att hon blev gravid med sin man:

(1) blir barnet hon ammar sin mans ”barn” och mannen får inte gifta sig med det eller dess avkomma,

(2) och mannen blir barnets ”far”. Det blir förbjudet för barnet att gifta sig med honom, hans fäder (och mödrar om det är en pojke), hans barn och hans syskon.

 

När två personer av motsatt kön blir mahram genom amning är giftermål dem emellan förbjudet. Det är tillåtet för dem att se varandra och att vara ensamma med varandra (khalwa) på samma sätt som med en blodsbands-mahram (andra regler såsom dem som berör arv och försörjning gäller däremot inte).

(Översatt från The Reliance of the Traveller s. 575-77 av AbdulWahid med några mindre ändringar)

 

Om man är osäker på om barnet ammades vid fem tillfällen eller mindre, har amningen inga följder, eftersom det ursprungliga tillståndet (al-asl) är avsaknaden av fem amnings tillfällen.

(Hashiyat al-Bajuriy 2/196)

 

 

 

Referenser:

Ahmad ibn Naqib al-Misri. Umdat al-Salik i engelsk översättning av Nuh Ha Mim Keller. 1991 Nyutgåva. Maryland: Amana Publications 1999.

Ibrahim al-Bajuriy. Hashiyat al-Bajuriy ’ala ibn al-Qasim al-Ghazzi. 2 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy 1417/1996.