Om årets viktiga dagar

Om årets viktiga dagar

 

VID DEN flyende tiden! Människan förbereder helt visst sin egen undergång, utom de som tror och lever ett rättskaffens liv och råder varandra [att hålla fast vid] sanningen och råder varandra [att bära motgång med] tålamod. (K. 103:1-3)


 

Viktiga dagar

Ashura-dagen (10 muharram)

Att återvända till Allah i Rajab

Sha`bāns förtjänster

Sha`bans femtonde natt

Om att ta emot Ramadan och hela dess välsignelse

Att ta avsked av Ramadan

De sex dagarna i Shawwal

Dhu’l-Ḥijjahs första tio dagar

Dhul Hijjah

`Arafah-dagen, årets bästa dag

Takbīr vid `Īd och natten innan `Īd