Frågor och svar om smycken, utsmyckning m.m

Frågor och svar om smycken, utsmyckning m.m

 

 

 

Jag har en fråga angående om en kvinna får t.ex. raka sig, klippa naglar under sin mestruation. Jag har hört att det är förbjudet men sedan hört det motsatta. Vad gäller?

 

Det är inte förbjudet att klippa naglarna eller raka sig när man har menstruation, men i Ihya ’Ulum ad-Din skriver Imam Ghazali, må Allah vara nöjd med honom, att man inte bör klippa håret eller naglarna när man är junub, eftersom man kommer att få tillbaka håret och naglarna i det tillkommande livet och att detta då fortfarande är orent.

 


 

Är det tillåtet att göra en tillfällig hårförlängning inför en bröllopsfest tex?

 

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, har förbjudit kvinnor att förlänga håret, eftersom detta anses vara en form av bedrägeri.. ”Må Gud förbanna kvinnor som bär falskt hår (från en man eller en kvinna) eller fäster det på andra … (Bukhari, Muslim) Våra lärda har därför sagt följande:

 

1. För en kvinna är det under alla omständigheter förbjudet att förlänga håret med orent hår [1], och med hår från människor – även med sitt eget hår, eftersom människans kroppsdelar är okränkbara och bör begravas

2. För en gift kvinna är det tillåtet att förlänga håret med rent hår (som inte kommer från människor) eller med ett annat rent material, förutsatt att hon har sin makes tillåtelse[2]

3. En kvinna får förlänga håret med silkestrådar och annat material som inte liknar hår, även om hon inte har sin make tillåtelse [2]. [Bushra al-Karim s197]

 

Det är alltså under alla omständigheter förbjudet att använda hår från människor, hår från oätliga djur (såsom hund och gris) och hår från ätliga djur (såsom hästar), men som slaktats på ett otillbörligt sätt. Om man är osäker på om det ätliga djuret har slaktats enligt Islams föreskrifter, anses håret vara rent tills motsatsen bevisas. Om du har din makes tillåtelser är det också tillåtet att förlänga håret med t.ex. syntetiskt material, förutsatt att det är rent. Det är tillåtet att använda silkestrådar och annat, som inte liknar hår, även om man inte har sin mans tillstånd.

 

Tänk på följande:

Ett villkor när man utför ghusl är att det inte får finnas något på huvudet som hindrar vattnet att nå allt hår och hela huvudet, och det är därför nödvändigt att lösa upp eller ta bort det falska håret om vattnet annars inte når allt (riktigt) hår och huvudet.

 

[1] Hår från djur som dödats på ett otillbörligt sätt och hår från självdöda djur anses vara orent. Hår som avlägsnats från djur som inte får ätas [utom människan], vare sig håret avlägsnats medan djuret lever eller sedan det dött är också orent. Hår som avlägsnats från ett levande ätligt djur, och hår som avlägsnats från ett ätligt djur, som slaktats enligt shari’as lagar anses vara rent.

[2] Om en kvinna har sin makes tillåtelse att använda löshår är det inte längre bedrägeri och därför tillåtet, och på samma sätt förhåller det sig när en kvinna använder material som inte liknar hår.

 

Referenser:

Shams al-Din Muhammed ibn Abu al-Abbas Ahmed ibn Hamza ibn Shihab al-Din al-Ramliy. Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. 8 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy 1412/1996

Sa’id ibn Muhammed. Bushra al-Karim. Libanon: Dar al-Fikr 1412/1992

 


 

Är det tillåtet med permanent hårborttagning?

 

Det är tillåtet att permanent avlägsna hår från kroppen (detta gäller allt hår från halsen och nedåt), förutsatt att det inte är skadligt. Om du låter någon annan avlägsna håret måste du dessutom försäkra dig om att inte avtäcka, eller låta personen röra de delar av kroppen som anses höra till ’awran*

*När en muslimsk kvinna är i sällskap med muslimska kvinnor eller med sina nära släktingar (maharim) (oavsett om de är muslimer eller inte och oavsett om de är män eller kvinnor), definierar man ’awra som området mellan naveln och knäna. När hon är med icke-muslimska kvinnor är det tillåtet för henne att visa bara sådana kroppsdelar som vanligtvis syns när hon arbetar i hemmet (huvudet och halsen, händerna och underarmarna och fötterna upp till knäna) [Nihayat al-Muhtaj].

 


 

Jag har en fråga angående mustasch och skägg. Vad jag vet så ska en muslimsk man låta sitt skägg växa (är det sunna eller är der obligatoriskt?) men jag undrar vad regeln gäller för mustasch. Kan mannnen välja att antingen ha mustasch eller skägg, eller är det makruh/haram att endast ha mustasch?

 

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

Skilj er från zoroastrierna (al-majûs), låt skäggen växa och ansa mustascherna. [Bukhari]

Det är sunna att klippa mustaschen när den blivit lång, men man bör inte klippa den kortare än att den rosa delen av överläppen blir synlig. Det är makruh att raka bort eller plocka mustaschen och att raka skägget.

 


 

Jag var på en föreläsning där man talade om hår på kroppen. Man talade om vilka hår som skall avlägsnas på kroppen dvs, de man har under armarna, och vid könsorganen. De nämnde att det var helt haram att avlägsna hår från tex armar och ben eftersom det är att ändra Allah´s skapelse. Jag skulle vilja veta om det verkligen är haram för en kvinna att tex ta bort hår från benen? Och om håret måste plockas eller om man kan tex raka bort håret? I många länder brukar ju kvinnorna vaxa ben och armar mm. Tacksam för svar med hadith InchaAllah.

 

Att ta bort hår från kroppen* anses inte vara en förvanskning av kroppen och är därför tillåtet. Om en kvinna tar bort hår från kroppen för att behaga sin man belönas hon för det, in sha Allah. Hade det varit förbjudit skulle Profeten, frid och välsignelser vare med honom, upplyst oss om det. Det är tillåtet att ta bort oönskat hår genom att raka eller plocka bort det och även att ta bort det på andra oskadliga sätt.

Detta gäller även i hanafiskolan, vad de andra skolorna säger vet jag inte.

 

* För regler om skägg, ögonbryn etc. se tidigare svar.

 


 

I min skola (Hanafi) är det haram att raka skägget, men jag har läst att i shafi’i är det ”bara” makruh. Stämmer det? Om det nu är makruh, är det makruh tanzihan eller tahriman?

 

Den dominerande åsikten i shafi’i-skolan är att det är makruh tanzih* att raka skägget. Detta får inte tolkas som att det inte har konsekvenser att göra det. Skägget betyder mycket för muslimska mäns identitet. När andra ser att du är muslim, blir du själv påmind om vem du är och vad du gör här på jorden.

Skägget, precis som slöjan, sänder signaler till oss och till människor i vår omgivning. Om man skalar av alla religiösa symboler finns det risk för att ens inre också blir vagt och vacklande. Identiteten är viktig och därför har vi ålagts att framhäva den genom yttre tecken. En man ska inte söka efterlikna en kvinna eller tvärtom och Profeten, frid och välsignelser vare med honom, uppmanade oss att låta skägget växa för att göra det tydligt att vi är muslimer.

 

*Makruh tanzih innebär att det är starkt orekommenderat, men att det inte är en synd.

 


 

Jag har hört från några lärda att man ska raka de ställen där det växer hår på sin awra. Vissa säger att det inte ska finnas något hår alls, andra säger att ett hårstrå får max vara lika långt som ett vetekorn. Hur ska det vara egentligen, och gäller det både män och kvinnor?

 

I ’Umdat al-Salik står det:

 و يسن قلم ظفر و قص شارب و نتف إبط و أنف لمن اعتاده فإن شق نتف الإبط حلقه و حلق عانة و الاكتحال وترا ثلاثا في كل عين

 

”Det är sunna:

(a) att klippa naglarna,

(b) att trimma mustaschen (man bör inte klippa den kortare än att den rosa delen av överläppen blir synlig),

(c) att plocka bort håret under armarna och, att för den som brukar göra det, plocka bort håret i näsan. Om det är för smärtsamt att plocka håret under armarna, kan man raka bort det,

(d) att raka bort håret vid könsorganen (och vid ändtarmsöppningen),

(e) och att stryka på kohl tre gånger på vardera öga.”

 

Det som står ovan gäller både män och kvinnor (med undantag av (b)). Det är makruh att inte göra detta när behov uppstår och om det förflyter mer än fyrtio dagar är det än mer orekommenderat (ashaddu karahatan) att inte göra det.

 


 

Jag undrar om du har någon hadith där det framgår att det är förbjudet för män att bära örhänge?

 

Jag känner inte till någon hadith som specifikt förbjuder män från att använda örhängen. Men de lärda har härlett förbudet från denna och liknande hadither:

 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صل الله عليه و سلم المتشبهين من الرجال بالنساء و المتشبهات من النساء بالرجال

Ibn ’Abbas (må Allah vara nöjd med dem) sade att Allahs Sändebud (salla Allahu aleyhi wa sallam) förbannade män som imiterar kvinnor och kvinnor som imiterar män. (Bukhari)

 

I al-Majmu’ (4/331) skriver Imam al-Nawawi:

 قال أصحابنا يجوز للرجل خاتم الفضة بالإجماع و أما ما سواه من حلي الفضة كالسوار و المدملج و الطوق و نحوها فقطع الجمهور بتحريمها

”Våra följeslagare har sagt: ’De lärda är enhälligt överens om att det är tillåtet för en man att använda en silverring. Majoriteten av de lärda har förbjudit alla andra silversmycken såsom, armband, armbindlar, halsband och liknande’”.

 

Referenser:

Abu Zakariyya Muhyi ’d-Din ibn Sharaf al-Nawawi. Kitab al-Majmu’ Sharh al-Muhadhdhab lil Shirazi. 23 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy 1415/1995

 


 

Vi har många gånger läst att kvinnor inte skall klippa håret. Stämmer det?

 

Det är förbjudet för en kvinna att klippa håret om hon gör det för att vanställa sitt utseende (d.v.s. vid sorg), men om det görs för att förbättra utseendet, är det tillåtet. (The Reliance of the Traveller s.59)

 


 

Jag har sett frågor innan angående att göra dockor och liknande till barn. Gäller det samma sak om man sitter och ritar tillsammans med sitt barn för att lära dem vad olika saker heter? Jag menar när man gör en docka så gör man det en gång och den kan användas i flera år för att fylla sitt syfte. Fast när man ritar så vill barnet att man skall rita en anka, katt osv. sedan nästa dag samma sak eller kanske andra djur. Gäller samma regler då? Om man skulle göra en docka får man göra den ”fin” (som tex tygdockor man köper i affären med mkt detaljer) eller bara som en kropp utan ögon?

 

Jag har varit i kontakt med en av mina sheykher, Sheykh Umar al-Khatib, och han sade att det är tillåtet att rita bilder som föreställer människor och djur för barn, eftersom det är tillåtet att göra en docka som anses vara ’allvarligare’. Det är tillåtet att göra en docka med ögon, näsa och mun.

 


 

Jag undrar hur Islam ser på tatuering och piercing, jag menar ifall man gör det för sig själv och inte gå runt och visar det för alla och har på sig korta tröjor och visar naveln.

 

En fråga om att ta hål i näsan har besvarats tidigare och samma sak gäller för att ta hål på någon annan del av kroppen (utom hål i öronen för kvinnor). Det spelar ingen roll om andra ser det eller inte, eftersom piercing innebär att man förvanskar Allahs skapelse.

Att tatuera sig hör till de svåra synderna (al-kaba’ir). Profeten (salla Allahu aleyhi wa sallam) sade:

لعن الله الواصلة و المستوصلة و الواشمة و المستوشمة و النامصة و المتنمصة و المتفلجات للحسن المغيرات خلق الله

”Må Allah förbanna kvinnor som bär falskt hår eller gör i ordning det åt andra, som tatuerar eller låter sig tatueras, som plockar håret från ansiktet eller låter andra plocka det, och kvinnor som skiljer framtänderna åt för att framstå som sköna, de som förändrar Allahs skapelse.” (Bukhari, Muslim)

 


 

Räknas det som att man gör en staty eller en bild om man gör s.k. sandkakor (i form av djur) med sitt barn i sandlådan eller gör kakor i djurformer?

 

Du har ställt två frågor:

 

1 Är det tillåtet att göra sandkakor

2 Är det tillåtet at göra kakor som föreställer djur eller människor

 

Svaret på din första fråga är att det är tillåtet att göra sandkakor, eftersom det är tillåtet att tillverka leksaker för barn. I ”Al-Nihaya” 6/376 skriver Imam Ramli (rahimahu Allah):

 يجوز تصوير لعب البنات لأن عائشة رضي الله عنها كانت تلعب بها

”Det är tillåtet att tillverka leksaker för flickor, eftersom A’isha (radiya Allahu anha) lekte med sådana.”

 

När det gäller denna fråga skiljer man inte mellan flickor och pojkar. Sheykh Amjad fick följande fråga:

”Vilka regler gäller ifråga om barnleksaker som föreställer människor, anses de vara statyer och gäller samma sak för pojkar som för flickor?

 

Och svarade:

Barnleksaker anses inte vara statyer och det är inte förbjudet att köpa eller på annat sätt införskaffa dem. Al-Bujayrimi har i sin marginalkommentar till boken ”Al-Iqna’” uttryckligen sagt att detta gäller både för pojkar och för flickor. Leksakerna utgör inte ett hinder för änglarna att komma in i ett hus.

 ألعاب الأطفال لا تعتبر أصناما و لا يحرم شراؤها و اقتناؤها و هذا عام في الذكور و الإناث كما صرح به البجيرمي في حاشيته على الإقناع و لا تمنع دخول الملائكة للبيت

 

Svaret på din andra fråga finns i ”The Reliance of the Traveller” s. 960 (w50.4). Sammanfattningsvis kan man säga att det är tillåtet att köpa och äta kakor och bakelser som föreställer människor eller djur, men att det inte är tillåtet att göra dem.

Och Allah vet bäst

 

Referenser:

Shams al-Din Muhammed ibn Abu al-Abbas Ahmed ibn Hamza ibn Shihab al-Din al-Ramliy. Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. 8 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy 1412/1996

Ahmad ibn Naqib al-Misri. Umdat al-Salik i engelsk översättning med namnet ”The Reliance of the Traveller” av Nuh Ha Mim Keller. 1991 Nyutgåva. Maryland: Amana Publications 1999.

 


 

Är det haram att ha tavlor på människor eller djur hängande på väggarna såsom fotografier eller dekorer med djurliknande symboler.

 

Om en staty eller en bild uppfyller följande tre villkor är det förbjudet att ha den:

 

(a) den föreställer något som har själ (inte träd, blommor eller dyl.)

(b) den är uppställd eller upphängd, (inte om det är en matta eller en liggande kudde man sover på eller lutar sig mot. Det är inte förbjudet att ha bilder på djur eller människor som avbildats på tallrikar, fat, tillbringare eller på mynt och sedlar eftersom de behandlas respektlöst. Om djur eller människor däremot avbildats på föremål som inte behandlas respektlöst, såsom kläder, gardiner, tapeter o.s.v. är det förbjudet att införskaffa dem och ha dem hemma)

(c) och den har alla vitala kroppsdelar (d.v.s. att den t.ex. inte saknar huvud eller hela underkroppen)

 

Om något av ovannämnda villkor saknas är det inte förbjudet att ha en sådan bild eller staty hemma. Det är alltså förbjudet att ha målade bilder hemma om de uppfyller (a), (b) och (c) ovan, men inte annars.

Fotografier är en relativt ny företeelse och samtida lärda har olika åsikter om dem. En del av dem, såsom Muhammed Bakhit Muti’i, anser att fotografering inte är detsamma som att avbilda utan bara ”bevarandet av ett föremåls skugga” (habs al-dhill) och därför tillåtet, medan andra inte godtar ett sådant resonemang. Då de lärda har olika åsikter i denna fråga, är det inte tillåtet att förebrå muslimer som har fotografier… (översatt ur The Reliance of the Traveller s.963 med några mindre ändringar)

Mina Sheykher i Tarim anser inte att fotografier och bilder är likvärdiga, och enligt dem är det därför tillåtet att ha fotografier på människor och djur uppsatta på väggarna hemma.

 

Referenser:

Shams al-Din Muhammed ibn Abu al-Abbas Ahmed ibn Hamza ibn Shihab al-Din al-Ramliy.

Nihayat al-Muhtaj ila Sharh al-Minhaj. 8 vol. (Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy, 1412/1996)

Ahmad ibn Naqib al-Misri. Umdat al-Salik i engelsk översättning av Nuh Ha Mim Keller. 1991 (Nyutgåva. Maryland: Amana Publications, 1999)

Abu Bakr Muhammed Shatta al-Dimyatiy. Hashiyat I’anat al-Talibin. 4 vol. (Beirut: Dar al-Fikr, 1419/1998)

 


 

Är det tillåtet att ta hål i näsan?

 

I Bernströms Koran tolkning står det:

…och jag [Djävulen] skall befalla dem att förvanska [och fördärva] Guds skapelse. (K. 4: 119)

Enligt shafi’i skolan är att ta hål i näsan att betrakta som en förvanskning av Allahs skapelse och därför förbjudet. Att ta hål i öronen är däremot tillåtet för kvinnor men förbjudet för män.

 


 

Är det haram att ha fotringar, om det är det varför är det så?

 

I Zetterstens koranöversättning står det:

Och de må icke heller slå ihop fötterna, så att de smycken, som de döljer, märks. [K. 24: 31]

Denna vers visar att det är tillåtet för kvinnor att bära ankelsmycken, fotringar och liknande, men versen framhåller också att det är förbjudet att försöka dra till sig mäns uppmärksamhet genom att åstadkomma ljud med smyckena. Imam al-Baghawi, må Gud vara nöjd med honom, kommenterar ovannämnda vers och skriver:

كانت المرأة إذا مشت ضربت برجلها ليسمع صوت خلخالها أو يتبين خلخالها، فنهيت عن ذلك

En del kvinnor brukade stampa med foten när de var ute och gick för att ljudet av deras smycken skulle höras eller för att smyckena skulle bli synliga och de förbjöds att göra så.

 

Referenser:

Imam Abu Muhammed al-Husayn ibn Mas’ud al-Baghawi. Tafsir al-Baghawi. 5 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy 1420/2000

 


 

Jag har en fråga får man hänga upp tavlor med koranverser och Guds namn på? isånafall får dom vara utsmyckade?

 

Det är tillåtet att sätta upp tavlor med Koranverser och Guds namn. Jag vet inte vad du menar när du skriver ’utsmyckade’, men om du undrar om det är tillåtet att ha en tavla eller en ram gjord av silver eller guld är svaret nej.

 


 

Jag undrar varför tavlor vars ramar är gjord av guld eller silver är förbjudet att ha på väggarna. Vore jätte tacksam om ni upplyste mig om detta. Samtidigt vore jag ytterst tacksam om ni angav den sura där det framkommer att det är förbjudet för att jag i min tur skall kunna bevisa det för andra.

Profeten, frid och välsignelser vare med honom, sade:

Den som äter eller dricker ur kärl av silver och guld fyller sin mage med helvetets eld. [Muslim]

Det arabiska ordet ina har här översatts med kärl, men har en vidare betydelse. Al-Kurdi skriver att ina även inkluderar skedar, nålar, tandpetare, speglar kammar osv. [al-Hashiyatu al-Madaniyya s. 48] De lärda i vår skola har sagt att hadithen inte bara utgör ett förbud mot att äta och dricka ur awani (pl. ina) utan även mot att använda dem på andra sätt. Enligt en av mina sheykher, Shaykh Umar al-Khatib, omfattas även tavelramar av ordet ina, och guld- och silverramar är därför förbjudna.

 


 

Är det bara guld eller är vitguld och rödguld som är förbjudet att bära för män?

 

Förbudet gäller alla metaller som har samma kemiska sammansättning som guld. Vitguld är en legering av guld och någon vit metall, såsom silver, palladium eller nickel, och omfattas därför av förbudet.

 


 

Får man ha en vigselring som symboliserar att man är gift?

 

En kvinna får använda alla sorters smycken och det är tillåtet för henne att bära en vigselring för att visa att hon är gift, förutsatt att hon därmed inte avser att efterlikna icke-muslimer.

För män är det rekommenderat att bära en silverring* på högra handens lillfinger. Om ringen är dekorerad med en sten eller en klack är det rekommenderat att vända stenen eller klacken mot handflatan.

Anas ibn Mâlik, må Gud vara nöjd med honom, sade att Profetens, må Guds frid och välsignelser vara med honom, ring var av silver och att dess sten var från Etiopien. [Bukhari & Muslim]

’Ali ibn Abi Tâlib, må Gud vara nöjd med honom, sade att Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom, brukade bära sin ring på den högra handen. [At-Tirmidhi] Ibn ’Umar, må Gud vara nöjd med dem båda, sade att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, skaffade en silverring och att han lät klacken vara vänd mot handens insida [när han bar den]. [På klacken] lät han gravera ’Muhammed är Guds Sändebud’ och förbjöd andra att gravera detta. Det var denna ring som Mu’ayqib tappade i brunnen vid Aris. [Bukhari & Muslim]

 

* guld är förbjudet för män

 


 

Jag undrar om killar får ha långt hår.. För jag fick höra att killar inte får likna kvinnor men min kompis säger att Mohammed (SAWS) hade långt hår. Kan du snälla säga vad som e sant

 

Att ha långt hår anses inte vara unikt kvinnligt. Profetens hårlängd, frid och välsignelser vare med honom, varierade. När han skulle utföra pilgrimsfärden rakade han håret vid Hudaybiyya. Vid andra tillfällen var hans hår så långt att de räckte till örsnibbarna. Al-Barâ ibn ’Âzib sade: Guds Sändebud, må Guds frid och välsignelser vara med honom, hade vågigt hår och var av medellängd. Han hade breda axlar. Han hade tjockt hår som nådde till örsnibbarna. Han bar en röd klädnad, jag har aldrig sett någon eller någonting vackrare än honom. [Shama’il at-Tirmidhi]

Vid andra tillfällen räckte håret till axlarna. [Shama’il at-Tirmidhi] Det hände även att Profeten, frid och välsignelser vare med honom, flätade håret. Umm Hani, må Gud vara nöjd med henne, sade: När Profeten, frid och välsignelser vare med honom, kom till Mekka hade han fyra flätor. [Shama’il at-Tirmidhi]

 


 

Jag läste frågan där ifall killar fick ha långt hår och du skrev att Profeten Muhammed Saws hade till och med flätor så då undrar jag är det helt okej att fläta håret ??

 

Ibn Hajar al-Haytami kommenterar denna hadith och skriver (s.97): Av denna hadith förstår man att det är tillåtet att fläta håret även för män och att flätor inte hör till sådant som är typiskt för kvinnor, utom om man beaktar det som under senare tid varit brukligt i de flesta länder, men sådant fäster man inget avseende vid [dvs. att fläta håret är fortfarande tillåtet för män]. [Ibn Hajar al-Haytami. Ashraf al-wasa’il ila fahm al-shama’il. Beirut: Dar al-kutub al-ilmiyya 1419/1998]

Ett villkor när man utför ghusl är att vattnet måste blöta hela håret och det är därför nödvändigt att lösa upp flätorna om detta inte kan uppnås på annat sätt.

 


 

Jag har en fråga: Får en kille ha halsband eller örhängen på sig varken om det silver eller guld. Om inte han får ha det på sig så varför och vart finns beviset på detta i Quranen eller i hadith?

 

Jag känner inte till någon hadith som specifikt förbjuder män från att använda örhängen. Men de lärda har härlett förbudet från denna och liknande hadither.

Ibn ’Abbas (må Allah vara nöjd med dem) sade att Allahs Sändebud (salla Allahu aleyhi wa sallam) förbannade män som imiterar kvinnor och kvinnor som imiterar män. (Bukhari)

I al-Majmu’ (4/331) skriver Imam al-Nawawi: De lärda i vår skola har sagt: ’De lärda är enhälligt överens om att det är tillåtet för en man att använda en silverring. Majoriteten av de lärda har förbjudit alla andra silversmycken såsom, armband, armbindlar, halsband och liknande’.

 

Referenser:

Abu Zakariyya Muhyi ’d-Din ibn Sharaf al-Nawawi. Kitab al-Majmu’ Sharh al-Muhadhdhab lil Shirazi. 23 vol. Beirut: Dar Ihya al-Turath al-Arabiy 1415/1995