Al-Qâbid och al-Bâsit

Allahs nittionio namn

Al-Qâbid och al-Bâsit [swt]

Al-Qâbid är Den som tyglar och drar samman, och Al-Bâsit är Den som frigör. Gud har fullkomlig makt över allt som existerar. Han kan hindra att vi får välstånd, lycka, familj, barn och bekvämlighet. Den rike blir fattig, den friske blir sjuk och den lycklige drabbas av sorg. Det hjärta som är väl till mods snörs ihop, det ljusa sinnet blir nedstämt. Detta är yttringar av Guds attribut al-Qâbid.

Men Han öppnar också för Sin överflödande nåd, och ger glädje, lättnad och välbefinnande, vilket är uttryck för Hans attribut al-Bâsit.

Gud vet allt. Han är den mest Barmhärtige, men Han är också Domaren och Han är den som vägleder Sina skapade varelser genom livet. Det är Han som vill. Livet på den här planeten är ett prov för oss, men Gud prövar inte Sina tjänare över deras förmåga. Han prövar oss med sådant som Han vet att vi klarar av.

Under perioder då al-Qâbid dominerar plågas ditt nafs och din kropp, men din väsenskärna ska balansera detta tillstånd med tålamod, sabr, som är trons följeslagare, “Gud älskar de tålmodiga”. Försök dra nytta av de perioder då dina livsomständigheter krymps ihop (qabd), detta kan bli medel för dig att stärka din tro, föra dig närmare din Skapare och bli älskad av Honom.

Och försök att inte bli bortskämd under perioder av välmåga och lättnad (bast) då allt går bra, så att dina nöjen och förströelser kommer dig att glömma Gud och du blir högmodig och inbillar dig att du själv är orsak till din framgång och trygghet. Detta är perioder att minnas en annan av trons följeslagare – tacksamhet, shukr.

Adab, rätt beteende, är det medel med vilket man får möta och lösa problem som kan uppstå i samband med de hindersamma tillstånden (qabd) och tillstånden av lätthet (bast). Genom adab kan man skyddas från tvivel och förvirring och från att förlora riktningen under depressiva perioder (qabd), och man kan gå säker för överdriven glädje under de lättsamma perioderna (bast).

Försök hålla dig kvar i ett balanserat tillstånd i förvissning om att “allt, både gott och ont kommer från Gud” och att det i Guds beslut finns en ädel visdom som är dold för oss. Håll dig, vad som än händer, till Guds föreskrifter och till att söka Hans välbehag, och fortsätt att göra dina plikter som Guds goda tjänare. Sådana trofasta tjänare, välbalanserade och uppriktiga, kommer Gud att bli nöjd med, de blir älskade av Honom och Han hjälper dem.

 

’Abd al-Qâbid är den som sluter sig för ovärdiga inflytelser och som hjälper andra på samma sätt. Han är samtidigt medveten om att det inte är rätt att vara alltför hårt kontrollerad, eftersom Gud är den bäste Domaren och Han vet bäst. Om man utövar en alltför hård självkontroll är det som om man försöker kontrollera sitt eget öde. ’Abd al-Qâbids självkontroll sker med Guds hjälp och med den grad av fasthet som al-Qâbid vill.

’Abd al-Bâsit ger gärna av frukten av sina ansträngningar och av de ägodelar han förfogar över i enlighet med Guds vilja. Han ger för att glädja Guds tjänare. Han är generös i det yttre och i sin inre varelse. I honom visar sig också al-Batins, den Inre Existensens, hemlighet. ’Abd al-Bâsit för upp det som finns inom honom själv och inom andra till ytan, men i detta, och i andra handlingar, gör han ingenting som är emot Guds föreskrifter, shariah.

 

 <-Tillbaka