Urval ur Imam Nawawis fyrtio hadither

Urval ur Imam Nawawis fyrtio hadither

© Översättning  imam Abdul Wahid Shakir

 

 

Hadîth 1:

Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Varje handling bedöms efter dess avsikt och varje människa ska få vad hon strävat efter. Den som haft avsikten att utvandra för Allahs och Hans Sändebuds skull, har alltså utvandrat för Allah och Hans Sändebuds skull. Likaså har den, vars avsikt varit att utvandra för världslig vinnings skull eller för att ta någon kvinna till hustru, utvandrat för det han avsett.”

(Bukhari, Muslim)


Hadîth 2:

Umar ibn al-Khattab, må Allah vara nöjd med honom, sade:

”En dag när vi satt tillsammans med Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, kom en man fram till oss. Hans kläder var skinande vita och hans hår var kolsvart. Han såg inte ut att ha varit på resa, men ingen av oss kände igen honom. Han gick fram till Profeten och satte sig. Hans knän vilade mot Profetens knän och händerna vilade på låren. Han sade: ”Muhammed! Berätta för mig om Islam.” Profeten svarade: ”Islam är att vittna om att det inte finns någon gud utom Allah och att Muhammed är Allahs Sändebud, att utföra bönen, betala zakat, fasta i månaden Ramadan och att förrätta pilgrimsfärden till Huset om man har möjlighet.” Mannen sade: Det du har sagt är sant. Vi blev förvånade över att han först frågade och sedan bekräftade svaret. Han sade: ”Berätta nu för mig om imân.” Profeten svarade: ”Det är att tro på Allah, Hans Änglar, Hans Böcker, Hans Budbärare och på Domens dag samt att tro att allting, både gott och ont är förutbestämt.” Mannen sade: ”Du har sagt sanningen. Berätta nu för mig om ihsân.” Profeten svarade: ”Det är att dyrka Allah som om du ser Honom och om du inte ser Honom, ser Han dig ändå. Mannen sade: ”Berätta nu om Timmen. Profeten svarade: ”Den som tillfrågats har inte mer kunskap om denna än den som frågar.” Mannen sade: ”Berätta då om dess tecken.” Profeten svarade: ”[Till dess tecken hör] att slavinnan föder fram sin härskarinna och att de barfota, nakna och utblottade herdarna tävlar om att konstruera de högsta byggnaderna.” Mannen gick sin väg och jag stannade kvar en stund. Profeten sade: ”Umar! Vet du vem det var som ställde dessa frågor?” Jag svarade: ”Allah och Hans Sändebud vet bäst.” Han sade: ”Det var Gabriel som kom till er för att undervisa er om er religion.”

(Muslim)


Hadîth 3:

Allâhs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare sade:

”Islam vilar på fem [pelare]; vittnesbördet att det inte finns någon gud utom Allah och att Muhammed är Allahs Sändebud, förrättandet av bönen, givandet av zakat, pilgrimsfärden till Huset och fastan under Ramadan.”

(Bukhari, Muslim)


Hadîth 4:

Allahs Sändebud, den sannfärdige och betrodde, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, berättade:

”Var och en av er har skapats i era mödrars sköten. Under fyrtio dagar likt ett frö, därefter, under lika lång tid, som en hängande klump och sedan som en tuggad bit kött under lika lång tid. Därefter sänds Ängeln ned och blåser in livets ande och får befallning att nedteckna dessa fyra: livsuppehälle, livslängd, gärningar och om barnet i det tillkommande livet kommer att höra till de lyckliga eller de olyckliga. Vid Den, förutom ingen gud finnes! Somliga bland er kommer att bete sig som dem som kommer till Paradiset tills det bara är en armslängd mellan dem och Paradiset. Då kommer det som redan har skrivits att ta överhanden och de kommer att bete sig som dem som kommer till Helvetet och hamna där. Andra kommer att bete sig som dem som kommer till Helvetet tills det bara är en armslängd mellan dem och Helvetet. Då kommer det som redan har skrivits att ta överhanden och de kommer att bete sig som dem som kommer till Paradiset och hamna där.”

(Bukhari, Muslim)


Hadîth 5:

Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Den som inför något som inte hör till denna vår sak, får sin handling tillbakavisad.”

(Bukhari, Muslim)


Hadîth 6:

Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Det som är tillåtet är klart och tydligt och det som är förbjudet är klart och tydligt. Mellan dessa två, finns sådant som är tvetydigt och som många människor inte har någon kunskap om. Den som undviker det tvetydiga, säkrar därmed sin religion och sin heder medan den som hängiver sig åt det tvetydiga, till sist hemfaller åt det förbjudna, liksom en herde som låter djuren beta omkring helgad mark, går på gränsen till att låta dem beta på den. Alla kungar har helgad mark och Allahs helgade mark är det Han förbjudit. I kroppen finns ett stycke kött. När det är friskt, är hela kroppen frisk och när det är sjukt, är hela kroppen sjuk. Detta stycke kött är hjärtat.”

(Bukhari, Muslim)


Hadîth 7:

Allahs Sändebud, må Allahs frid och välsignelser vara med honom, hans familj och hans följeslagare, sade:

”Religion är uppriktighet.” Vi frågade: ”Mot vem?” Han svarade: ”Mot Allah och Hans Bok, mot Hans Sändebud och mot muslimerna och deras ledare.”

(Muslim)