Al-Hasîb

allahs-99-namn---al-hasib

Allahs nittionio namn

Al-Hasîb [swt]

Al-Hasîb är Den som Håller Räkning på alla och allting i Sin skapelse. Han beaktar allt som görs och vad allt utsätts för.

Det finns vissa saker och begrepp som kan uttryckas med siffror. För att dra slutsatser om dessa behöver man göra beräkningar. Slutsatser som rör det mesta i universum nödvändiggör sådana beräkningar. Men Gud känner resultatet av allt utan att behöva tillgripa sådana operationer, eftersom Hans kunskap varken är beroende av orsaker eller medel, och inte heller av analys eller tankar.

På Domens dag måste människan lägga fram sina handlingar inför Gud. Därför kallas denna dag också Räkenskapens dag. Vi måste redovisa allt vi har fått och hur vi har använt det. Miljarder och åter miljarder av andra som oss kommer att träda fram på Den Dagen. Guds kunskap är sådan att Han till och med vet antalet andetag som dragits från den förste mannen Han skapade till den siste som Han återför till Sig. På Den Dagen måste vi redovisa allt det kapital som Gud har lånat ut till oss. Den största delen av det kapital Han lånat oss utgörs av våra liv. Vad vi än har vunnit har vi vunnit genom att vi har fått leva. Detta kapital spenderas dag för dag, timme för timme. Med varje andetag kommer den slutliga redovisningen närmare. Vi måste återlämna detta tillfälliga liv till dess Ägare. Vi kommer att belönas för det vi vunnit och straffas för förlusterna. En del har förlorat allt – de som inte tror och som har slösat bort kapitalet från Gud.

Kom ihåg att varje minut som förflyter utan gagn – varje timme du inte arbetar för Guds skull, har omsorg om Hans skapelse eller minns, tackar och prisar Honom och är uppmärksam på vad du gör – är en förlust. Du har inget hopp om att någonsin kunna återställa denna förlust; du kan inte köpa tillbaka gårdagen även om du betalar med resten av ditt liv. Du måste känna till ditt livs värde och inte slösa bort det på drömmar eller i lättja och tanklöshet. Gör upp din kalkyl nu, innan du måste redovisa den inför Gud, al-Hasîb.

’Abd al-Hasîb övervakar att liv, medel, försörjning och allt annat som Gud i begränsat mått har skänkt Sin skapelse används på ett gott sätt. Han ser till att Guds gåvor förvaltas på bästa sätt.

I klassisk arabiska har roten h-s-b följande betydelser:

att beräkna, numrera, räkna, kalkylera
att ge utan att spara eller snåla
att ge utan att mottagaren förväntar det
att var nog, att ge tillräckligt eller obegränsat

I Koranen nämns namnet Al-Hasîb bl.a. i 4: 86

 

<-Tillbaka