Al-Fattâh

Allahs nittionio namn

Al-Fattâh [swt]

Han är den som öppnar det låsta och löser upp det bundna och det förhärdade. Det finns sådant som är stängt, tillstånd och problem som är tillknutna och sådant som hårdnat, så att man varken kan se igenom det eller komma förbi det. En del är av materiell art: yrken, arbeten, vinster, ägodelar, platser eller vänner som man inte kan nå. Det finns också hjärtan som knutit sig i sorg och sinnen som binds av tvivel och frågor som inte får svar.

Gud, al-Fattâh, öppnar allt detta. Det finns ingenting otillgängligt för en älskad tjänare till Gud. Gud, al-Fattâh, har makt att öppna alla dörrar för Sina tjänare. Ingen makt kan hålla dessa dörrar stängda. Men om Gud inte öppnar dörrarna till sina välsignelser kan ingen makt öppna dem. Han har nyckeln till den helgade hemlighetens skatt i människans hjärta som är Hans egen boning.

Stå vid Guds barmhärtighets port och knacka på al-Fattâhs dörr. Var viss om att Han förr eller senare öppnar den. Be och bönfall alltid och oupphörligt till Gud. Du är fattig, Han är rik. Du har behov, Han är den som tillfredsställer behov. Du är i mörker, Han är ljus. Om Gud vill kommer du att se al-Wahhâb när Han öppnar dörren.

Öppna du också dörrarna till din barmhärtighet och generositet. Hjälp dem som är svagare än du, så att du räddas från att bli förtryckt av de som är starkare än du. Hjälp de fallna, så att du blir hjälpt när du själv faller. Framför allt ska du inte såra någon, eftersom detta är en nyckel som låser barmhärtighetens och välsignelsens dörrar.

’Abd al-Fattâh, är den som har fått nycklar till all kunskaps hemligheter. Han löser upp knutar som tycks oupplösliga, öppnar för hemligheter som tycks oåtkomliga, utvidgar trånga hjärtan och öppnar för välsignelser att flöda.

<-Tillbaka