Råd på den andliga vägen

200 kr

Inte många böcker om andlighet ger så konkret hjälp på det andliga livets väg som imam al-Haddads ”Råd på den andliga vägen”. Med fast förankring i den islamiska kunskapstraditionen och djup psykologisk insikt förmedlar han tidlösa råd för den som hoppas kunna fördjupa sin tro och få tillgång till en dimension av livet som inte bara förbereder för det slutliga mötet med Gud, utan också genomlyser nuet och ger redskap för att stärka förmågan att hantera det i enlighet med Profetens sunna, må Guds frid och välsignelser vara med honom.

Imam Abdallah Ibn Alawi al-Haddad (1044 – 1132 e. H.) är ättling till Profeten, genom Imam al-Husayn, må Gud vara nöjd med honom, och anses av många vara det elfte islamiska århundradets förnyare (mujaddid). Hans böcker trycks fortfarande i stora delar av den muslimska världen. Han föddes och dog i staden Tarim i södra Jemen och där är han också begravd.

Kategori: