Förhållningssätt och regler vid diskussioner och meningsskiljaktigheter

110 kr

Vad bör man ha för avsikt när man för en diskussion? Hur bör man förhålla sig till meningsskiljaktigheter? Det är några frågor som besvaras i denna bok, som är en genomgång av olika regler och förhållningssätt som bör gälla vid argumentation och diskussion.

På ett informativt och tydligt sätt visar författaren vilka regler och villkor som bör uppfyllas för att en fruktbar diskussion ska kunna föras. I boken tydliggörs de principer om inre och yttre förhållningssätt vid meningsskiljaktigheter som tidigare funnits inom den muslimska kunskapstraditionen, men som idag lyser med sin frånvaro i många sammanhang.

Originaltitel: Ādāb al-ḥiwār wa qawā’id al-ikhtilāf

Av: Dr. ’Umar Kamil

Översättning: AbdulWahid Morrone och Ann-Catrin Nilsson

Textlayout: Abdassamad Clarke

Omslag: Deeqa Hassan

Tryck: Mega Printing, Turkiet

ISBN: 91-975784-6-0

Kategori: