Profetiska traditioner

70 kr

”Profetiska traditioner” innehåller femtionio korta hadither som är lätta att memorera. Den arabiska texten är vokaliserad för att underlätta rätt uttal. Källorna anges efter varje hadith. Boken innehåller hadither från bl.a. Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi, Ahmed, at-Tabarani och ad-Daraqutni. Shaykh Habib Umar ibn Hafidh är ättling till Profeten, må Guds frid och välsignelser vara med honom, i rakt nedstigande led. Han är född i Tarim, Yemen och växte upp i ett hem med fast förankring i traditionell Islam. Han memorerade Koranen i tidig ålder och memorerade också huvudtexterna i rättslära, hadith, arabiska och andra religiösa discipliner. Denna hadithsamling är ett urval ur böckerna Shifa ’al-Saqim av Habib Muhammed ibn ‘Abdullah al-Haddar och Qurrat al-‘Ayn av Muhammed ibn Zayn ibn Sumayt.

Kategori: