Profetens böner ﷺ

70 kr

Denna bok innehåller böner som Profeten ﷺ, frid och välsignelser vare med honom, uppmanat oss att läsa morgon och kväll. Profeten ﷺ kom ihåg Gud under alla omständigheter, och Koranen uttrycker uppskattning för den som minns och nämner Gud: ”Bevara Mig i minnet så skall Jag minnas er” (2: 152) ”Män, vilkas tankar varken handel eller köpenskap kan avvända från åkallan av Gud… För att Gud ska löna dem för det bästa de gjort och i Sin godhet ge dem än mer” (24: 37-38)
Den arabiska ursprungstexten och den svenska översättningen har kompletterats med en translitterationsdel för att underlätta för dem som inte kan läsa arabiska.

Imam Abdallāh Ibn Alawīy al-Haddād föddes 1044 e. H. i staden Tarim i södra Yemen och växte upp i en miljö där tonvikt lades på fromhet, sparsamhet och kunskap. I större delen av sina skrifter försöker Imam al-Haddād skapa en fast grund för tro och visshet hos läsaren. Han uppfattade tidens tecken och lade märke till ett falnande intresse för andlig mognad och religiösa studier, samt att människor fjärmade sig från religionen. Han bemödade sig därför om att skriva kortfattade, klara och okontroversiella texter. 

Kategori: