Ratib-al-Haddad

110 kr

Ratib al Haddad är en sammanställning böner som huvudsakligen hämtats från Koranen och hadither. Den sammanställdes av Imam Abdullah Alawi al Haddad, må Gud vara nöjd med honom, natten till den 27:e Ramadan år 1071 efter hijra. Imam Haddad var en stor lärd som levde i staden Tarim, Jemen, i en miljö av fromhet och kunskap. Hans religiösa texter har kommit att spridas över stora delar av den muslimska världen. Denna samling böner tillkom efter att en av Imamens studenter, Amir från stammen Banu Sa:d bad om en sammanställning böner som skulle skydda läsaren från alla former av inre och yttre faror. Varje bön i samlingen har ett avsiktligt syfte, och ordningen är vald med stor omsorg. Traditionellt sett brukar man läsa denna sammanställning på morgonen och kvällen.

Sammanställd av: Imam Abdullah ibn Alawi al Haddad 

Bindning: Häftad

Antal sidor: 65

Språk: Svenska och arabiska

Utgivare: Al Ghazali institutet och Rawda institutet

Översättare: Rahma Ahmed och Aisha Nilsson

Omslag: Khim Efraimsson

Textlayout: Abdussamad Clarke

Kategori: