Islams grunder

80 kr

”Islams grunder” sammanfattar på ett enkelt sätt den grundläggande kunskap som en muslim behöver för att kunna praktisera sin religion. Boken är uppdelad i tre delar. Den första behandlar trosartiklarna, den andra tvagning, bön, zakat, fasta och pilgrimsfärden, och den tredje handlar om hjärtats sjukdomar och dess dygder. Textens fiqh-del ligger i linje med Imam Shafi’is raḍyAllāhu 'anhu (may Allāh be pleased with him), må Gud vara nöjd med honom, tolkningstradition av Koranen och sunna.

Författaren Ahmad ibn Zayn föddes år 1069 efter hijra (1659) i staden al-Ghurfa. I början av sin studietid vandrade han långa sträckor till Shibam, Taris, Sayun och Tarim för att söka kunskap. Han studerade samtliga islamiska vetenskaper inklusive tazkiyya, historia, grammatik, litteratur och retorik med sheykh al-Sayyid Ahmad ibn Abdullah Balfaqih.

Kategori: