Boken om fastan

100 kr

Fastan kräver självbehärskning och disciplin, vilket står i skarp kontrast till den moderna människans njutningslystna sätt att leva. Genom att tillfälligt upphäva människans beroende av det jordiska livet, förstärks kontakten mellan människan och hennes Skapare. Fastan i Islam utförs enligt bestämda regler som, till det yttre, begränsar människan, men som samtidigt frigör gränslösa inre möjligheter. Boken om Fastan behandlar båda dessa dimensioner – såväl fastans yttre ramverk av lagar enligt shafi’i-skolan, som vägen till inre fulländning. Boken innehåller flera olika delar: Uppmaningar från Koranen och sunna, inspirerande anekdoter, fiqh, frågor och svar om fastan, samt de lärdas insiktsfulla råd och instruktioner. Dessa delar ger tillsammans en värdefull helhetsbild som bör vara till stort gagn för den som vill fasta med uppriktighet och i förtröstan på Guds barmhärtighet. Boken om Fastan är unik i sitt slag och är ett oumbärligt stöd för svensktalande muslimer.

Kategori: