Al Ghazali-institutet är en ideell förening med syfte att främja islamiskt lärande enligt de traditionella lagskolorna som utgår från Ahl-as-Sunnat wa’l jama`as troslära.

Al Ghazali-institutet verkar för att fördjupa muslimers kunskaper i Koran och sunnah, islamisk lag och andlighet, samt fördjupa kunskapen om tro, handling och inre fulländning (Iman, Islam, och Ihsan).

Oktober 23, 2014Muharram – Nytt år
År (1435) efter Hijjra närmar sig hastigt sitt slut. Bara några få dagar av den välsignade månaden Dhu’l-Hijjah återstår för oss att dra nytta av. Vi bör avrunda året med handlingar som för oss närmare Gud, eftersom “handlingar bedöms efter hur de avslutas” (al-Bukhari). Vid slutet av året analyserar affärsmän årets handel, men vårt handlande är relaterat till Gud och är mer värt att utvärdera. Vi tackar Gud för de gåvor Han har välsignat oss med och vi söker Hans förlåtelse för det dåliga vi gjort och för våra tillkortakommanden.
Vi gör också löften inför det nya året – om vad vi vill åstadkomma under vår färd till Gud och vilka karaktärsdrag vi vill bli av med. Vi ska tänka på att både Dhu’l-Hijjah och Muharram, det nya årets första månad, tillhör de fyra heliga månaderna då belöningen för goda handlingar mångfaldigas och då det ses allvarligare på de dåliga handlingarna. Gud Sändebud, må Gud välsigna honom och ge honom frid, kallade Muharram Guds månad – liksom Ka’ba är Guds hus – vilket visar dess ädla ställning.
Läs mer
al-hasibOktober 22, 2014Allahs nittionio namn – Al-Hasîb subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)
Al-Hasîb är Den som Håller Räkning på alla och allting i Sin skapelse. Han beaktar allt som görs och vad allt utsätts för.
Det finns vissa saker och begrepp som kan uttryckas med siffror. För att dra slutsatser om dessa behöver man göra beräkningar. Slutsatser som rör det mesta i universum nödvändiggör sådana beräkningar. Men Gud känner resultatet av allt utan att behöva tillgripa sådana operationer, eftersom Hans kunskap varken är beroende av orsaker eller medel, och inte heller av analys eller tankar.
Läs mer
al-muqitOktober 16, 2014Allahs nittionio namn – Al-Muqît subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)
Han är Den som Ger Näring till hela skapelsen. Gud skapar föda till var och en av Sina skapade varelser innan Han skapar dem själva. Ingen kan ta bort den näring som är bestämd för varje del av skapelsen.
Vår försörjning tar inte slut förrän döden hinner ifatt oss. Se på växter och fåglar eller tänk på tvillingar i mammans livmoder; hur var och en tar upp sin utmätta näring utan att försöka ta något från den andre, och utan att bekämpa varandra.
Läs mer
September 28, 2014Månadens nasiha september
Den islamiska Hijri-kalendern börjar med den händelse som har gett den dess namn. Varför har Hijra, muslimernas utvandring från Mecka till Medina under Profetens tid ṣallallāhu 'alayhi wa sallam (peace and blessings of Allāh be upon him), må Gud välsigna honom och ge honom frid, lämnat ett sådant outplånligt avtryck i muslimernas kollektiva medvetande?
Hijra handlar om att klara sig utan mänskliga band och om idéernas, trons och kärlekens kraft att höja oss över lojaliteter knutna till vår grupp, stam eller klan.
Läs mer
profetiska_traditionerSeptember 28, 2014Profetiska traditioner
Nu kan al-Ghazali institutet erbjuda en ny upplaga av “Profetiska traditioner”.
”Profetiska traditioner” innehåller femtionio korta hadither som är lätta att memorera. Den arabiska texten är vokaliserad för att underlätta rätt uttal. Källorna anges efter varje hadith. Boken innehåller hadither från bl.a. Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi, Ahmed, at-Tabarani och ad-Daraqutni.
Läs mer
Allahs nittionio namn subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)
I Koranen nämns fler än nittionio namn, och det finns lärda som har sagt att Allah har tretusen namn: tusen avslöjade Han för Änglarna, tusen för profeterna, trehundra finns i zabûr, Davids psalmer, trehundra i Tora och trehundra i evangelierna; i Koranen finns nittionio och ännu ett som betecknar Allahs väsenskärna och som Han har dolt och förbehållit Sig Själv.
Varje vecka kommer vi att lägga upp ett nytt namn tills vi har gått igenom alla nittionio, in sha Allah.
Läs mer

Du kan vara med och bidra till Al Ghazali-institutets arbete att främja traditionell kunskap om Islam i Sverige. Ett sätt att stödja föreningens arbete är att bli medlem i föreningen genom att betala en medlemsavgift på 200 kr.
Du kan också ge frivilliga donationer till någon av föreningens verksamhetsområden.

Sayyidī al-Habīb `Umar besvarar en fråga om den rätta vägen
Fråga: Vilken väg är den rätta i vår tid? Hur kallar man till Allah under en period då det finns flera islamiska grupper och då några av dem fördömer vissa andra?
Läs mer
martin-lings-muhammedBoken ”Muhammed: hans liv enligt de tidigaste källorna”
går nu att beställa från al Ghazali-institutet.
Boken är oförliknelig i sitt slag. Stödjande sig på arabiska källor från sju- och åttahundratalet – av vilka några här översätts för första gången – kan den tacka de män och kvinnor som själva hörde Muhammed tala och bevittnade händelserna i hans liv för sin friskhet och omedelbarhet i anslaget.
Att känna till något om Profetens liv, må Guds frid och välsignelse vara med honom, ger en rikare och mer nyanserad förståelse av Islam och dess heliga texter och det är därför glädjande att Martin Lings skildring av Islams första intensiva tid nu är tillgänglig även för svenska läsare.