Al Ghazali-institutet är en ideell förening med syfte att främja islamiskt lärande enligt de traditionella lagskolorna som utgår från Ahl-as-Sunnat wa’l jama`as troslära.

Al Ghazali-institutet verkar för att fördjupa muslimers kunskaper i Koran och sunnah, islamisk lag och andlighet, samt fördjupa kunskapen om tro, handling och inre fulländning (Iman, Islam, och Ihsan).

ar-raqibNovember 19, 2014Allahs nittionio namn – Ar-Raqîb subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)
Han är Den som Vakar, alltid och över allting. Denna fingranskning av hela skapelsen innebär också beskydd. Gud vakar över Sina trofasta tjänare där de går fram längs sina anvisade vägar i harmoni med varandra och med allt annat. Gud skyddar dem från avsikten och handlingarna från dem som trotsar och står emot rätt och rättfärdighet.
Läs mer
Oktober 29, 2014Månadens nasiha oktober
De flesta av oss har nog tyvärr erfarenhet av samtal och diskussioner som urartat i bråk och handgripligheter. Här följer ett aktuellt exempel, hämtat från den här veckans (27 – 31 oktober) förstasida till ”Mitt i Söderort” där följande historia finns att läsa, en historia som samtidigt ger ännu ett exempel på att det inte finns något enkelt samband mellan ålder och mänsklig mognad:
”Två män i medelåldern satt och pratade politik tillsammans med några bekanta i Skärholmens Centrum i början av förra veckan. Uppenbarligen gick deras åsikter isär, för det som började som en diskussion slutade med dubbla polisanmälningar om misshandel – och ambulansfärd till sjukhus för den äldre av de två männen.”
Läs mer
profetiska_traditionerSeptember 28, 2014Profetiska traditioner
Nu kan al-Ghazali institutet erbjuda en ny upplaga av “Profetiska traditioner”.
”Profetiska traditioner” innehåller femtionio korta hadither som är lätta att memorera. Den arabiska texten är vokaliserad för att underlätta rätt uttal. Källorna anges efter varje hadith. Boken innehåller hadither från bl.a. Bukhari, Muslim, at-Tirmidhi, Ahmed, at-Tabarani och ad-Daraqutni.
Läs mer
Allahs nittionio namn subḥānahu wa ta'āla (glorified and exalted be He)
I Koranen nämns fler än nittionio namn, och det finns lärda som har sagt att Allah har tretusen namn: tusen avslöjade Han för Änglarna, tusen för profeterna, trehundra finns i zabûr, Davids psalmer, trehundra i Tora och trehundra i evangelierna; i Koranen finns nittionio och ännu ett som betecknar Allahs väsenskärna och som Han har dolt och förbehållit Sig Själv.
Varje vecka kommer vi att lägga upp ett nytt namn tills vi har gått igenom alla nittionio, in sha Allah.
Läs mer

Du kan vara med och bidra till Al Ghazali-institutets arbete att främja traditionell kunskap om Islam i Sverige. Ett sätt att stödja föreningens arbete är att bli medlem i föreningen genom att betala en medlemsavgift på 200 kr.
Du kan också ge frivilliga donationer till någon av föreningens verksamhetsområden.

Sayyidī al-Habīb `Umar besvarar en fråga om den rätta vägen
Fråga: Vilken väg är den rätta i vår tid? Hur kallar man till Allah under en period då det finns flera islamiska grupper och då några av dem fördömer vissa andra?
Läs mer
martin-lings-muhammedBoken ”Muhammed: hans liv enligt de tidigaste källorna”
går nu att beställa från al Ghazali-institutet.
Boken är oförliknelig i sitt slag. Stödjande sig på arabiska källor från sju- och åttahundratalet – av vilka några här översätts för första gången – kan den tacka de män och kvinnor som själva hörde Muhammed tala och bevittnade händelserna i hans liv för sin friskhet och omedelbarhet i anslaget.
Att känna till något om Profetens liv, må Guds frid och välsignelse vara med honom, ger en rikare och mer nyanserad förståelse av Islam och dess heliga texter och det är därför glädjande att Martin Lings skildring av Islams första intensiva tid nu är tillgänglig även för svenska läsare.